a

Prosjekter

Kulturkvartalet Verdal

Tindved har prosjektledelsen på et treårig samarbeidsprosjekt som heter Kulturkvartalet Verdal

Sammendrag

Da det nye teaterhuset åpnet i september 2017 markerte det en ny æra i norddelen av nye Trøndelag. Tindved AS er etablert med en næringshage vegg i vegg med det nye teaterhuset. I umiddelbar nærhet ligger Nord Universitet sin teaterutdanning og Kulturtjenesten i Verdal kommune med kulturskole, kulturkontor, bibliotek og ungdomshuset Panzer. Og like rundt hjørnet er kinoen. Det bød på uante muligheter for samarbeid og synergier. Nå er programmet inne i sitt siste år, og resultatene viser seg tydelig!

Målet med prosjektet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Samarbeidspartnere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Resultat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Kulturkvartalet hadde som mål å oppheve urban tyngdekraft

Fire virksomheter ble naboer. Til sammen ble dette til KULTURKVARTALET VERDAL. Kulturnæringene er kjent for å være urbane og konsentrert om de store byene. Men i vårt distriktsfylke har vi faktisk en nasjonal skuespillutdanning med et internasjonalt nettverk og en kulturnæringshage som deltar i SIVA sine nasjonale programmer og nettverk. Dette koblet sammen med kommunal kulturadministrasjon og Turnetéatret i Trøndelag (TiT) som et turnerende regionteater – så har jobbet målbevisst for å oppheve noe av den urbane tyngdekraften, og sørge for nyskaping og synergieffekter som gjør at vi kan ta en posisjon i Norge.

Kulturkvartalet har jobbet med konkrete delprosjekt som faglig utvikling og utveksling mellom TiT og Nord Universitet, skape et faglig møtested med Scenetreff Trøndelag, legge til rette for flere kunstneropphold i regionen, for etableringer, sommerteaterskole for ungdom og et etablering av  Midtnorsk Scenekunstsenter og en ungdomssatsing, for å bli viktig både for utviklingen av scenekunst i fylket, for entreprenørskap, innovasjon, kulturproduksjon, utdanning og bedriftsutvikling innenfor kreative næringer.

Magien i møtet mellom mennesker

Og det har oppstått magi i møte mellom menneskene i virksomhetene. Fordi det handler om mennesker. Det handler om den kunnskap, kompetanse og nettverk den enkelte ansatte i disse virksomhetene tar med seg inn i samtaler og møter. Totalt er det i dag omkring 130 personer knyttet til disse fire virksomhetene – som alle har regionale eller nasjonale oppgaver. Men i tillegg har vi evnet å løfte sammen en felles satsing for Kulturkvartalet Verdal. Og det har vi tenkt å fortsette med. Det handler om å se mulighetene som skapes i møtet mellom de ulike virksomhetene sine oppgaver, og muligheten for å utveksle kompetanse, nettverk, og lokaler. I det nye teaterhuset har vi store verkstedlokaler og to scener, og alle virksomhetene har sine møteplasser, kontorlokaler, produksjoner, events, visningsplasser og scener som det kan utveksles på. Her har vi gjennom snart tre år fått mennesker til å møtes – snakke sammen – dele ideer, latt det oppstå ideer, gjennomført ideer, testet ut prosjekt, innovert, evaluert og utviklet tiltakene videre. Vi generer skaperkraft i det rommet som oppstår av gjensidig tillit. Dette er den kraften klynger kan ha i seg!

Kulturkvartalet Verdal for hele Trøndelag

Klyngeutvikling er en anerkjent næringsutviklingsstrategi. I et distriktsfylke som Trøndelag, og spesielt for norddelen av fylket, er det viktig å samle små og spredte fagmiljø, konsentrere ressursene om noen miljø og ikke spre innsatsen på flere delvis sammenfallende aktører. Kulturkvartalet Verdal har gjennom dette programmet sett at vi kan bidra til å forsterke vår regions rolle som strategisk utviklingsmiljø innenfor scenekunst og kulturnæringene.

Tindved, skuespillutdanningen ved Nord Universitet og Turnéteatret i Trøndelag har et regionalt oppdrag, og det har vært viktig for oss at effekten av å være naboer i det nye Kulturkvartalet på Verdal er noe som hele regionen kan hente ut effekt av. Det har vi opplevd at spesielt Scenetreff Trøndelag og arbeidet med kunstneropphold/Artist in Residens (AIR)har befestet.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder i Tindved, Astrid Skogseth på telefon 406 17 590 eller send en e-post til astrid.skogseth@tindved.no