'; Spiren gjorde kombinasjonen drømmen om livet på landet og drømmejobben virkelig - Tindved Kulturhage