'; Tony i Lydhagen tapte 70 prosent av inntektene under korona: – Tindved har hjulpet meg å se lyset - Tindved Kulturhage