'; Yngvill (42) kommer hjem for å fortelle om utnevnelsen til Oscar-akademiet - Tindved Kulturhage