a

Næringshagen

Driver du bedrift innen kreativ næring og ønsker å vokse?

Vi i Tindved tilbyr skreddersydde løsninger til bedrifter innen kreative næringer. Gjennom gode samtaler, finner vi fram til hva slags behov du og bedriften har, og lager en plan for videre framdrift.

Vi kan bistå med:

Utvikling av forretningsideer

Markeds- og kommunikasjonsarbeid

Strategiplaner

Rekrutteringsarbeid

Kompetanseutvikling

Prosjektledelse

Veiledning ved søknadsskriving

Nettverksbygging

Internasjonalisering

Andre utviklingsbehov

Kobling opp mot:

Relevante bedrifter og fagmiljøer

FoU-miljø

Andre innovasjonsselskaper

Investeringsmiljøer

Offentlig virkemiddelapparat

Som målbedrift hos Tindved får du:

Bedriftsveiledning til svært gunstig timepris

Oppstartssamtale med kartlegging av utviklingsbehov

Jevnlig statussamtale med din rådgiver

Årlig utviklingssamtale med personlig rådgiver der vi gjennomgår virksomhetens status og lager utviklingsplan

Mulighet for innkjøp av ekstern ekspertise til rabattert pris

Faglig påfyll og rabatterte priser på kurs og kompetansehevende tiltak

Sosiale møteplasser

Tilgang til et stort regionalt og nasjonalt nettverk

Veiledning ved søknadsskriving til f.eks Kulturdirektoratet, Innovasjon Norge, Trøndelag Fylkeskommune, Forskningsrådet etc.

Mulighet for å benytte drop-in kontorplasser ved avdelingene til Tindved

Bli med i fellesskapet

Vi har hjulpet over 100 bedrifter med store og små utfordringer i hele Trøndelag de siste fem årene. Vi har plass til deg, så bli med oss i felleskapet!

Målbedrifter: