a

Om oss

Næringshage for kreative bedrifter i Trøndelag

Tindved Kulturhage er en næringshage spesialisert innen entreprenørskap for kreative bedrifter. Det vil si at du som skuespiller, forfatter, musiker, designer, serieskaper, lydtekniker, tv-produsent eller næringsdrivende innen opplevelsesnæring, kan komme til oss med dine spørsmål. Vi har hjulpet over 100 bedrifter med store og små utfordringer de fem siste årene.

Enten du er i startgropa med bedriften din, eller har drevet i flere år; vi kan hjelpe

Bedriftsveiledning

Utvikling av forretningsideer

Markedsplanlegging

Nettverksbygging

Internasjonalisering og andre utviklingsbehov

Et levende kontorfellesskap

Tindved Kulturhage har levende kontorfellesskap med møteromsfasiliteter i tre kommuner på Innherred. Blir du med i vårt nettverk får du tilgang til dropin-plass og får tilgang til å leie kontor og møterom med alle fasiliteter. Det viktigste av alt er likevel folka og nettverket og at det er kort vei til spennende prosjekter. 

Vi brenner for at bedrifter innenfor kreativ næring skal lykkes

Som Siva-partner ble Tindved Kulturhage fra 1. januar 2023 på nytt en del av næringshageprogrammet i Norge – i ti nye år. Det er vi stolte av. Vi brenner for at bedrifter innenfor kreativ næring skal lykkes. 

Igjennom næringshageprogrammet i Norge bidrar vi i Tindved til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. I tillegg kobler vi bedriftene mot relevante fagmiljøer, forskningsmiljøer, andre innovasjonsselskaper, investeringsmiljøer og hjelper til med søknadsskriving rettet mot offentlige støtteordninger. 

Ansatte

Vi brenner for at din bedrift skal lykkes

Anne Segtnan

Daglig leder

Mer om Anne

Siden 2018 har jeg vært daglig leder i Tindved, i tillegg til å jobbe med prosjekter og oppfølging av våre bedrifter.

Min utdanning er sivilingeniør i kjemi fra NTNU. I tillegg har jeg tatt fag som prosjektledelse, styrearbeid, finansiering av forretningsutvikling og praktisk ledelse. Siden 2004 har jeg arbeidet med næringsutvikling i regionen. Før jeg kom til Tindved var jeg ansatt i Proneo, de siste årene som avdelingsleder. I løpet av årene i Proneo fikk jeg også jobbe med internasjonale prosjekter, blant annet et spennende prosjekt i Moldova.

Jeg har erfaring fra styrearbeid i bedrifter og organisasjoner, og har også 12 år bak meg i kommunestyret i Verdal.

For meg er det svært givende å arbeide med bedrifter i utvikling. Jeg bistår gjerne med en prat om veien videre og har lang erfaring med søknader til ulike instanser, prosjektledelse og strategiprosesser.

Ta gjerne kontakt for en prat.

Spør meg gjerne om:
- Prosjektledelse
- Innovasjon Norge
- Kulturrådet
- Internasjonale prosjekter

Håvard Sørli

Prosjektleder Filmfabrikken

900 84 433
hs@tindved.no

Mer om Håvard

Jeg liker å jobbe i grensesnittet mellom utdanning/forskning og næringsutvikling. Jeg har derfor jobbet mye med å bygge opp utdanningstilbud innen Film og TV produksjon og 3D animasjon på Nord Universitet/HiNT helt siden år 2000 hvor jeg har hatt studieprogramansvar for disse 2 bachelorprogrammene. I 2011 startet jeg for første gang i næringshagen Tindved kulturhage og fikk raskt ansvaret for å bygge opp vår avdeling Filmfabrikken på Levanger, som i dag har vokst til å bli den største klyngen av Film- og TV produksjonsselskaper nord for Dovre. Filmfabrikken ble åpnet i februar 2012.

Gjennom min kobling til FoU miljø har jeg i flere år hatt rollen som kompetansemegler i Distriktforsk mellom kreative næringer og FoU miljø i vår region. I tillegg har jeg hatt prosjektansvar for flere bedriftsnettverk i støtte/samarbeid med Innovasjon Norge.

Spør meg gjerne om:

- FoU prosjekter
- Bedriftsnettverk
- Generelle spørsmål knyttet til næringsutvikling innen Film- og TV bransjen.
- Infrastruktur for denne bransjen.

Anne Lein Kristiansen

Bedriftsrådgiver og prosjektleder Spiren

922 95 352
anne@tindved.no

Mer om Anne

Jeg jobber som bedriftsrådgiver med oppfølging av bedriftene i nettverket vårt. Jeg har vært ansatt i Tindved siden april 2017 og er ansvarlig for avdelingen vår Spiren på Inderøy.

Jeg er utdannet Sivilagronom fra NMBU med en mastergrad innen ernæring og etologi. Etter studiene har jeg jobbet internasjonalt med forskning, rådgivning, teknisk salg, markedsføring og varemerkebygging innen ernæring og bioteknologi frem til finanskrisen i 2009. Da det amerikanske firmaet jeg jobbet i gikk konkurs, flyttet jeg hjem til Mære og startet egen bedrift som fotograf og grafisk designer, deltok på Etablererkurs igjennom Proneo og var med i Kvinnovasjon Nord-Trøndelag. I tillegg har jeg videreutdannet meg innen Coaching og Entreprenørskap på BI. Denne kombinasjonen av kunnskap og erfaringer er gull verdt i møtet med våre kreative gründere.

Spør meg gjerne om:

- Forretningsutvikling
- Støtteordninger og søknadsskriving
- Tips og råd innen salg og markedsføring
- Produktutvikling og merkevarebygging
- Fotografering og grafisk design

Elin Sofie Lorvik

Prosjektleder

971 67 183
elinsofie@tindved.no

Mer om Elin Sofie

Jeg er et digitalt mediehode. Er utdannet journalist og har jobbet som journalist siden 2007 og redaktør siden 2011, både i Trøndelag og på Sunnmøre.

Jeg har utdanning innen styrekompetanse, forretningsmodellering og lederutvikling, samt erfaring fra styreverv.

Jeg var ansvarlig for planlegging og oppstart, samt redaktør for NT24 (Næring i Trøndelag), før jeg startet i Tindved. Jeg brenner for at mindre bedrifter skal se muligheter og lykkes. Ved siden av jobben i næringshagen jobber jeg med næringsetablering i Vestigården i Lorvika i Steinkjer. Jeg kjenner godt til virkemiddelapparatet fra idé til marked innenfor lokalmat og opplevelsesnæring i Innovasjon Norge.

Startet som prosjektleder i Tindved Kulturhage i september 2021. Har i løpet av 2022 tatt eksamen på BI i Næringsutvikling, Innovasjon og kompetanseutvikling.

Spør meg gjerne om:

- Synlighet, markedsføring, pressemeldinger
- Opplevelsesnæring
- Entreprenørskap og innovasjon.
- Innovasjon Norge.
- Prosjektledelse.

Elisabeth Wehn

Ansvarlig bygg og eiendom

452 40 602
elisabeth@tindved.no

Mer om Elisabeth

Jeg jobber som prosjektmedarbeider i Tindved med kontorplass både på Brikken i Verdal og på Filmfabrikken i Levanger. Jeg er utdannet servitør med fagbrev med erfaring fra drift av ulike spisesteder. Jeg har en variert arbeidshverdag med ansvar for praktiske gjøremål ved våre avdelinger, i tillegg til planlegging og gjennomføring av møter og arrangementer i regi av næringshagen og i samarbeid med våre målbedrifter.

Jeg har ansvaret for intern kommunikasjon og oppfølging av våre leietakere i Møllegata 6 på Verdal og har opparbeidet meg god kunnskap og erfaring om eiendomsforvaltning ved våre avdelinger og kommunikasjon opp mot ulike etater.

Daniel Slungård

Prosjektleder

469 70 644
daniel@tindved.no

Mer om Daniel

Jeg jobber i hovedsak som prosjektleder for Innovasjonlab for Kreativ Teknologi i Tindved. I innovasjonslab-en skal jeg rådgi, sørge for at dere får økt bestillerkompetanse, og får testet ny teknologi og programvare før dere eventuelt investerer i eller utvikler ny teknologi. I lab-en skal jeg også bidra med å skape ett knutepunkt og møtearena for bedrifter i alle størrelser, offentlig sektor, studenter og forskere.

Jeg startet ett enkeltpersonsforetak rett ut fra videregående i 2006, og har vært med på å starte flere selskaper siden den gang. Siden 2013 har jeg i hovedsak jobbet med design og utvikling av nettløsninger for kunder via eget aksjeselskap. Av annen arbeidserfaring har jeg blant annet jobbet med digital markedsføring, 360 video, og applikasjons design og utvikling.

Av utdanning har jeg en bachelor i multimedieteknologi, og en MBA i økonomi og ledelse. I tillegg har jeg tatt noen studiepoeng i entreprenørskap og styrearbeid.

Spør meg gjerne om

- Innovasjonlab for Kreativ Teknologi
- Teknologi generelt (VR, AR, XR, AI/KI, osv.)
- Rådgivning i forhold til utvikling av nettløsning eller app
- Digital markedsføring

Eiere

Pr. 01.08.2019 har Tindved følgende eierstruktur:

 

Eiere Eierandel
Verdal kommune 45,3%
COOP Midt-Norge 45,3%
SIVA 4,5%
Sparebank 1 SMN 3,7%
Gjensidige forsikring 1,2%
Styret

Tindved har følgende styremedlemmer:

Pål Hofstad, styreleder
Pål er siviløkonom og selvstendig næringsdrivende.

Eli Røthe
Eli er kinosjef ved Verdal Kino.

Ranja Hakkebo Vassli
Ranja jobber som leder for innovasjon, konseptutvikling og markedsføring, NTE

Reidun Malvik
Reidun er seniorrådgive i Siva SF.

Jan Inge Røkke
Jan Inge er økonomisjef i Coop Midt-Norge

Arnstein Langåssve
Arnstein er daglig leder ved Inderøy Kulturhus

Kontakt oss

Gjennom gode samtaler, finner vi fram til hva slags behov du og bedriften har, og lager en plan for videre framdrift.