a

Prosjekter

Mange ideer kjøres ofte gjennom en prosjektfase, med forprosjekt, hovedprosjekt, forstudie og/eller utredninger. Tindved Kulturhage kan bidra med prosjektutvikling og prosjektledelse i alle former og faser.

Ingen resultater funnet