a

Prosjekter

Innovasjonslab for Kreativ Teknologi

Innovasjonslaben for kreativ teknologi skal redusere risikoen ved utvikling av nye produkter og tjenester. Vi tilgjengeliggjør lab-areal, maskinvare, programvare, nettverk og tilbyr rådgivning til privat næringsliv, offentlig sektor, studenter og forskere.

Om Innovasjonslab for Kreativ Teknologi

Innovasjonslaben for kreativ teknologi er en lab og test-arena for maskinvare og programvare innenfor XR, VR, AR, MR, AI, og lignende teknologi. Laben skal tilgjengeliggjøre kreativ teknologi for næringslivet og offentlig sektor i Trøndelag, og være et nettverk og koblingspunkt mellom aktørene, studenter og forskere. Målet er å redusere risiko og kostnader for dere som ønsker å bruke laben for å skape innovasjon og nye løsninger gjennom ny bruk av eksisterende kreativ teknologi. 

I laben vil vi tilby følgende tjenester:

 • Tilgang til og leie av lab areal, teknisk utstyr og nødvendig programvare
 • Rådgivning i forhold til teknologi, finansiering, mulige utviklingspartnere og andre aktuelle samarbeidspartnere for dere
 • Testing av deres applikasjoner eller tekniske løsninger
 • Prototyping av løsninger i samarbeid med utviklingsaktører
 • Bransjespesifikke workshops

Innovasjonslaben for kreativ teknologi er en fysisk lab lokalisert ved Filmfabrikken på Levanger, men laben er også mobil. Vi reiser gjerne rundt i hele Trøndelag med det aller meste av teknologi som finnes i laben, og det vurderes også å opprette flere fysiske lab lokasjoner i regionen.

Hvor er laben lokalisert?

Filmfabrikken,
Helge Ingstads Veg 17,
7600 Levanger

Les mer om Filmfabrikken

Begreper

 • VR: Virtual Reality (Virtuell virkelighet)
 • AR: Augmented Reality (Utvidet virkelighet)
 • MR: Mixed Reality (Blandet virkelighet)
 • XR: Samlebegrep for VR, AR og MR
 • AI: Artificial Intelligence (KI: Kunstig Intelligens)
Testing og utvikling av prototyper i XR lab

Testing og utvikling av prototyper i XR lab. Foto: Øyvind Malum

Testing av blandet virkelighet i XR lab

Testing av blandet virkelighet i XR lab. Med blandet virkelighet så blir de virkelige omgivelsene og 3D objekter smeltet sammen i en og samme visualisering. Foto: Øyvind Malum

Bakgrunn

I regi av oss i Tindved Kulturhage har det de siste tre år blitt kjørt et bedriftsnettverk, støttet av Innovasjon Norge, innenfor visualisering for industribedrifter. Dette har gitt oss mange svar, men også mange uløste problemstillinger i skjæringspunktet mellom den kreative kompetansen som finnes og industribedriftene sine behov for visualisering og kreativ teknologi. Mye av erfaringene og samarbeidene må videreutvikles for å nå nye markedssegmenter for kreativ næring og nye løsninger for industribedriftene gjennom bruk av visualiserings- og kreativ teknologi.

Tindved Kulturhage er med over 70 målbedrifter en av de største miljøene/nettverkene innenfor kreative næringer i Norge. En del av nettverket er Filmfabrikken – Midt-Norges største samlokalisering av Film- og TV produksjonsselskaper på Levanger.

Like i nærhet til Filmfabrikken og vår avdeling på Levanger har Nord Universitet vedtatt å samlokalisere alle de kreative utdanningene (Film og TV utdanning, spillutdanning, animasjonsutdanning, teaterutdanning, musikkutdanning og kunst og håndverk) på ett campus. Dette er en helt unik samling av kreative forskere, lærere og studenter på nasjonalt nivå med totalt 50-60 ansatte og ca. 500 studenter bare innenfor de kreative fagområdene.

Når vi i tillegg har en vertskommune som Levanger kommune som både har vedtatt politisk å utvikle en spill-strategi og stiller bygninger og infrastruktur tilgjengelig for næringsvekst, har vi et veldig godt utgangspunkt for en regional og nasjonal satsning innenfor kreativ teknologi – «creative technologies».

Mål

Det skal utvikles en innovasjonslab og test-arena for kreativ teknologi, som skal tilgjengeliggjøre kreativ teknologi for næringslivet og offentlig sektor i regionen. Innovasjonslab-en skal også koble næringslivet, offentlig sektor, studenter og forskere sammen med hverandre for å skape nye løsninger gjennom ny bruk av eksisterende kreativ teknologi. 

Gjennom å tilgjengeliggjøre kreativ teknologi, nettverk, testing og rådgivning i innovasjonslaben skal vi redusere risiko og kostnader for aktørene, som bruker lab-en, når de skal gjøre investeringer i kreativ teknologi.

Innovasjonslaben skal også bidrar til å oppnå flere av tiltakene innen satsningsområdene teknologi og opplevelser i Trøndelag fylkeskommunes verdiskapingsstrategi.

 

Testing av VR (virtual reality - virtuell virkelighet) i XR lab

Testing av VR i XR lab. Foto: Øyvind Malum

Fakta om prosjektet:

 • Det er innovasjonsselskapene (Tindved, Proneo og FI) som har hovedansvaret for aktivitetene, næringsutviklingen/kommersialiseringen, fasiliteringen og mobilisering av forskning tilknyttet laben samt koble på relevante bedrifter og offentlige virksomheter med behov.
 • Nord Universitet sine forskere og studenter innenfor «Creative technologies» skal ha dette som en arena for næringsrettet forskning og studentprosjekter. Det kan også åpnes opp for at andre fagområder tilknyttet universitetet benytter laben.
 • Trøndelag fylkeskommune har etterspurt et bedre arbeid for å mobilisere til forskning innenfor opplevelsesfeltet og har vedtatt en verdiskapingsstrategi med tydelige føringer for hva som bør leveres innenfor teknologi og opplevelser. Denne laben skal være et verktøy for å nå noen av disse målene.
 • Levanger kommune har og vil fortsette å legge til rette for prosjektet med infrastruktur for innovasjonslaben.

 

Har du spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt med Håvard Sørli:

Har du spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt med Daniel Slungård:
Publisert: 12. juli 2023

Se flere prosjekter