a

Prosjekter

Tindved går inn som kjernepartner i Smart Manufacturing – Node til norsk katapult

Smart Manufacturing tilbyr kompetanse og testfasiliteter i Trøndelag hvor du kan få assistanse til å ta det neste steget i utvikling av din bedrift.

Smart Manufacturing

Ordningen Norsk katapult består per i dag av fem nasjonale katapultsentre. For å øke bedriftenes tilgang til disse på nasjonal basis og styrke katapultordningens kapasitet, ble det i statsbudsjettet for 2022 bevilget 40 millioner kroner til testfasiliteter i distriktene. 

Som et resultat av dette ble det i starten av 2023 igangsatt et pilotprosjekt med åtte katapultnoder, knyttet til de fem eksisterende katapultsentrene. 

Åtte pilotprosjekter

Proneo sin node Smart Manufacturing ble utvalgt til en av disse åtte pilotprosjektene hvor nå Tindved Kulturhage har gått inn som kjernepartner. Det er spesielt Vizlab – innovasjonslab for kreativ teknologi – som har interessant kompetanse, teknologi og infrastruktur i denne sammenhengen.

– En av arbeidspakkene i Vizlab er spesielt designet for å jobbe inn mot industribedrifters behov for digital visualisering, sier Håvard Sørli i Tindved Kultuhage som er prosjektleder for Vizlab.

Han sier at det er i koblingen mellom fysisk robotlab hos Smart Manufacturing og de digitale løsningene hos Vizlab at fremtidig verdiskapning kan skje.

– I en digital tvilling kan du redusere usikkerhet, gjøre feil uten at det koster mye penger og ha en mer effektiv predesign-prosess av den fysiske løsningen, sier Sørli.

3D-print og robot

Christian Wee er daglig leder i Proneo som eier Smart Manufacturing.

– Her hos oss i Verdal har vi 3D-printing og robot som er disponibelt for små og mellomstore bedrifter for å teste ut sine ideer, men bedrifter trenger mer enn disse verktøyene. Derfor er vi glade for samarbeidet med Vizlab, sier Wee om prosjektetsamarbeidet med Tindved.

 

Målsetting

Det jobbes med å få en permanent Node.

– Piloteringsperioden har vist at det er et behov for testfasilitetene, men det trengs mer arbeid. Gjennom etablering av en permanent node kan vi lykkes bedre med å gjøre ordningen bedre kjent, samt øke kompetansen til små og mellomstore bedrifter. Det vil bli et stort løft for Trøndelag dersom vi får etablert en permanent node til Norsk katapult i vår region, sier Sørli i Tindved Kulturhage.

TESTARENA PÅ LEVANGER: Vizlab er innovasjonslab for kreativ teknologi. Foto: Thomas Jergel/ Camerat

Om Norsk katapult

Norsk katapult ble lansert som ett av ni prioriterte tiltak i industrimeldingen i mars 2017. Ordningen skal sikre et nasjonalt tilbud med fasiliteter og kompetanse for testing, simulering og verifisering til industrien. 
Siva forvalter Norsk katapult på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

I samarbeid med internasjonalt ledende bedrifter og institutter legger ordningen til rette for etablering og utvikling av industrielle sentre, eller såkalte katapultsenter. Her kan bedrifter teste og forbedre sine produkter, før de rulles ut i produksjon.  

Ordningen består så langt av fem nasjonale katapultsenter: 

  • Manufacturing Technology 
  • Future Materials  
  • Ocean Innovation
  • Sustainable Energy  
  • DigiCat 

Har du spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt med Håvard Sørli:

Har du spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt med Daniel Slungård:

Publisert: 2. mai 2024

Se flere prosjekter