'; «Søknadsjubel – hvordan leve av kunsten» - Tindved Kulturhage