a

«Søknadsjubel – Hvordan leve av kunsten»

Etter to år med korona og nedstengninger, var det godt å kunne møtes fysisk igjen på Spiren i Inderøy. I samarbeid med Linda Cecilie Furulund i Kunstgjødsel, arrangerte vi i Tindved workshopen “Søknadsjubel – hvordan leve av kunsten” for kreative bedrifter i Trøndelag.

WORKSHOP: Kursholder Linda Cecilie Furulund fra Kunstgjødsel i god dialog med deltagerne på workshopen “Søknadsjubel – hvordan leve av kunsten” på Spiren i Inderøy. Foto: Anne Lein Kristiansen

En krevende periode for den kreative næringen

De to siste årene har vært svært krevende for mange av bedriftene i nettverket til Tindved. Dette førte til at en rekke gründere opplevde å miste levebrødet sitt over natten. Støtte via ulike ordninger ble redningen for mange av dem. I dag kan gründere og bedrifter velge mellom flere hundre forskjellig støtteordninger, fond, tiltak og garantier. I denne utfordrende perioden har Tindved har bistått mange bedrifter i prosessen med å skrive søknader. Samtidig så vi et økende behov hos bedriftene til selv å finne fram i jungelen av ulike ordninger i tillegg til hvordan skrive gode søknader. 

Hvordan leve av kunsten?

Dette var bakgrunnen for gjennomføringen av workshopen «Søknadsjubel – hvordan leve av kunsten». Her fikk bedriftene inngående kjennskap til ulike måter å finansiere prosjekter, og hvordan skrive gode søknader som gir søknadsjubel. Kurset var lagt opp med fellessamlinger og mulighet for én til én samtaler for å kunne gå mer i dybden av egne prosjekter.  15 kreative bedrifter deltok på workshopen som gikk over to dager, med en digital samling først og en fysisk samling på Spiren i Inderøy.

15 BEDRIFTER DELTOK PÅ WORKSHOPEN «Søknadsjubel – Hvordan leve av kunsten»: Her fra Spiren i Inderøy; fotograf Merete Haseth, Aina Bjørnback fra Talk to og Elin Sofie Lorvik fra Tindved Kulturhage. Foto: Anne Lein Kristiansen

SØKNADSJUBEL: Boken inneholder det meste en kreativ bedrift trenger for å lykkes med søknadsprosessen

Ny bok – Søknadsjubel – hvordan leve av kunsten?

Linda Cecilie har bistått mange tusen kunstnere og kreative bedrifter med søknadsskriving i over 20 år. Dette har bidratt til flere hundre millioner kroner i tilskudd til bedrifter, og hennes erfaringer har nå blitt til boken “Søknadsjubel – hvordan leve av kunsten”, som ble lansert i november 2021.

Bokprat på Spiren

Siden vi endelig kunne møtes fysisk igjen, arrangerte Tindved en bokprat på Spiren med Linda Cecilie om hennes nye bok. Her delte hun egne erfaring om hvordan hun selv har finansiert sine drømmeprosjekt og historien bak bedriften Kunstgjødsel og boken “Søknadsjubel”.

Du kan lese mer om Linda Cecilie, #Søknadsjubel og bedriften hennes Kunstgjødsel i linken under https://www.kunstgjodsel.no/soknadsjubel

BOKPRAT PÅ SPIREN: Anne Lein Kristiansen fra Tindved i dialog med Linda Cecilie Spiren hennes nye bok «Søknadsjubel – hvordan leve av kunsten». Foto: Elin Sofie Lorvik 

Tilbakemeldinger på workshopen

“Kombinasjonen av unik tilstedeværelse, engasjementet og høyt kunnskapsnivå hos foredragsholderen er bare helt uslåelig”

"Jeg likte at vi fikk et kurs som belyser noe vi jobber mye med, søknadsskriving. Så var det fint å lese boka!”

“Veldig bra, Linda er jo veldig tydelig og koblet på andres prosjekt “

“Bra med en til en-samtaler”

Tindved Kulturhage

Tindved Kulturhage utvikler kreative næringer i Trøndelag. Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å utvikle bedriften din eller rådgiving om relevante støtteordninger og bistand til søknadsprosessen. 

Publisert: 27. april 2023

Andre saker