a

– Vil vise frem den skjulte historien

I Verdal finnes det flere skatter under jorda. Disse kan nå bli synliggjort ved hjelp av AR og VR.
Gravfelt Vinne

Du kan se det fra lufta. Det ikke mange vet. At under kornåkrene i Vinne, ligger det tre store gravfelt. De er vel dokumentert og bøndene får drive jorda som før. Likevel er det en del av historien som ligger her, og den er Verdal kommune interessert i å få vist frem.

Skatter under jorda

Gjennom et forskningsprosjekt finansiert av Distriktsforsk og med god hjelp av kompetansemegler i Tindved Kulturhage, har det blitt gjort et godt stykke arbeid med å visualisere gravfeltene.

– Dette var første gang kulturfeltet søkte og fikk innvilget Distriktsforsk. Inngangen var metalldetektorfunn og med 2030-brillene på spurte vi; hvordan så samfunnet ut på den tiden? Det vet vi mer om nå, sier Marian Lyngsaunet, rådgiver i kulturtjenesten i Verdal kommune.

–  Prosjektet viser hvordan en kan ta i bruk droner, flyfoto og LiDAR data for å lage spennende digitale fortellinger om fortiden. Nå har vi og mulighet til å integrere georadar data som viser hva som faktisk finnes under bakken! Fram mot 2030 bør det jobbes med å gi folk tilgang til denne typen historiefortellinger, mener fylkesarkeolog Lars Forseth.

Digitale modeller

Tredimensjonale digitale modeller har blitt laget og målet er at forbipasserende turister ikke lenger skal passere. På sikt kan turister møte gravhaugene gjennom skjerm og briller.

– Det har vært et spennende prosjekt der vi har tatt i bruk geodata fra plassen og laget en gjenskapning gjennom en spillmotor. Det å skape opplevelsen gjennom opplevelsesteknologi har jeg lært mye av, sier forsker Joachim Voldseth ved Nord Universitet.

Visualisering

Sammen med forskerkollega Julian Norum har han brukt Unrealengine. Gjennom den teknologien kan de lage ulikt innhold i samme motor og overføre til AR og til mobil.

– Det gjøres via georeferering. Vi har lært mye og har utviklet en ny pipeline for videre arbeid. Det å faktisk få til praktisk bruk av teknologien er et mål, sier Voldseth.

Kompetansemegler fra næringshagen

På en åker er det gjort svært mange funn med metalldetektor, og en mulighet er å vise frem disse i tillegg til fortellingen om feltene.

– I dette prosjektet har jeg vært veldig deltakende som kompetansemegler ved å koble på riktig forskningsmiljø. Det var helt avgjørende for de resultatene prosjektet kom opp med til slutt, sier Håvard Sørli i Tindved Kulturhage.

Han forteller at han koblet på to ressurser som har kompetanse på å bygge 3D-innhold og spillmotorvisualisering opp imot VR-headset.

– De koblet igjen på studenter fra Nord Universitet som gjorde det som en del av bacheloren sin. De satt på labben på Filmfabrikken i Levanger og slik fikk vi et spennende miljø på tvers, sier Sørli.

Han var med som rådgiver og utformet idé og søknadstekst.

– Dette er et veldig god eksempel på et behov som kommer fra kommunesektoren som blir løst gjennom å få koblet på riktig forskningsmiljø.

Kreativ teknologi + kommunen

Gjennom mange års bakgrunn og erfaring og nettverk innenfor kreativ teknologi håper han nå å kunne ta prosjektet videre i forskertrappa. Det ønsker også Verdal kommune

– Hittil er det laget en film, men vi har lyst til å gå videre og finne ut mer med 2030-brillene på, sier Lyngsaunet.

 

Prosjektet som har omhandlet visualisering av kulturminner i Verdal heter «Digital visualisering og rekonstruksjon av gravfelt i Verdal – fortiden sett i virtuell virkelighet».

Deltakre i Distriktsforsk sin case om gravhauger i Verdal kommune.

TEAMET: Marian Lyngsaunet (t.v) er rådgiver for kulturtjenesten i Verdal kommune og synes de fikk mye ut av arbeidet med Distriktsforsk og visualisering av gravhauger. Her avbildet sammen med forskerne fra Nord Universitet, Julian Norum og Jachim Voldseth, samt kompetansemegler fra Tindved Kulturhage, Håvard Sørli. Foto: Anne Segtnan

Distriktsforsk ute på befaring i Vinne.

BEFARING: På befaring ved de aktuelle gravfeltene, midt i pandemitid. Fylkesarkeolog Lars Foseth, forskerne Julian Norum og Joachim Voldseth, samt studenter fra Nord Universitet. Foto: Marian Lyngsaunet

Har du spørsmål om Distriktsforsk?

Ta kontakt med Håvard Sørli:

Publisert: 10. august 2023

Andre saker