VELKOMMEN TIL NETTVERKSTREFF TINDVED 6. SEPTEMBER

Vi ønsker velkommen til nettverkstreff for alle som driver selskaper innenfor kreative næringer i Nord Trøndelag. Arrangementet er gratis, og er en del av prosessen med å bygge et felles nettverk for alle næringsdrivende innenfor kreative næringer i vårt fylke. Treffet vil ha flere innholdsdeler. Se programmet under påmeldingsskjema for ytterligere informasjon.

Vi trenger en tilbakemelding på hvor mange som ønsker å delta: Meld deg på ved å sende inn skjemaet nedenfor og oppgi hvor mange som kommer fra din bedrift. Hvis du har meldt deg på og likevel ikke får anledning til å delta er det fint om du gir beskjed til leif.terje@tindved.no

 

Påmelding Nettverkstreff Tindved 6. September

 

 

PROGRAM NETTVERKSTREFF TINDVED 6.SEPTEMBER

 

10:00 VELKOMMEN OG ORIENTERING OM DAGEN

10:10 TINDVED ORIENTERER OM NETTVERK OG MULIGHETER INNENFOR NÆRINGSHAGEN

10:40 KORTE PRESENTASJONER FRA VIKTIGE SAMARBEIDSPARTNERE

Korte innlegg på maksimalt 10 minutter der vi presenterer samarbeidspartnere og støtteordninger som kan ha verdi for bedriftene sett i forhold til bedrifts og nettverksutvikling.

11:30 FELLES LUNSJ

12:30 BEDRIFTS PRESENTASJONER

Her inviteres alle deltakende bedrifter til å presentere seg selv overfor de andre deltakerne på samlingen. Hver bedrift får 3. minutter til disposisjon. Ta kontakt med Håvard Sørli hs@tindved.no for påmelding og nærmere informasjon. Her gjelder prinsippet først til mølla. Benytt muligheten til å orientere de andre i nettverket om din bedrift.

14:00 STANDS OG NETTVERKSBYGGING

Dagen avsluttes med en time der bedriftene kan snakke sammen og knytte kontakter. I tillegg legges opp til stands fra samarbeidspartnerne som holdt innlegg fra 10:40 – 11:30. Her får du svar på konkrete spørsmål du måtte ha i forhold til mulige søknader/støtteordninger.

15:00 FELLES AVRUNDING OG AVSLUTNING.